Forfatternavn:Anne Cathrine Andersson

Norgesfilm overtar Viddla

Norgesfilm overtar den svenske bibliotekstrømmetjenesten Viddla fra 30.04.2024. Med overtakelsen styrker vi posisjonen vår som en ledende aktør innen strømmetjenester i Norden. Vi ser frem til å videreutvikle Viddla til det beste for svenske bibliotek og deres lånere. Bakgrunn  Norgesfilm eier og driver flere norske strømmetjenester, og har stått for den tekniske utviklingen og leveransen […]

Norgesfilm overtar Viddla Read More »

Tom kinosal med røde stoler.

Filmrommet skolekino – en ny formidlingstjeneste for skolekino

I anledning Den store skolekinodagen 13.februar, har Norgesfilm AS og Norsk filminstitutt (NFI) lansert en ny skolekinotjeneste, Filmrommet skolekino. Tjenesten inneholder undervisningsopplegg til utvalgte kinofilmer og er gratis å bruke for skolene. Gjennom Filmrommet skolekino får elever og lærere gratis tilgang til varierte undervisningsopplegg med utgangspunkt i filmer som Ibelin, Tundraens voktere og Konvoi. Det

Filmrommet skolekino – en ny formidlingstjeneste for skolekino Read More »

Det flerspråklige Filmrommet

Det flerspråklige Filmrommet er en ny seksjon av strømmetjenesten Filmrommet med digitale læremidler på ukrainsk og russisk. Målgruppen for tjenesten er barn og unge som har kommet til Norge i forbindelse med krigen i Ukraina. Prosjektet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.   Et inkluderende filmtilbud Norgesfilm fikk i slutten av august 2022 innvilget støtte

Det flerspråklige Filmrommet Read More »

Sapmifilm relansert

18.oktober ble strømmetjenesten til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) relansert. Filmtjenesten, som er utviklet av Norgesfilm, er nå også tilgjengelig i Canada og Grønland, den har fått nytt design og filmkatalogen er utvidet med flere kjente samiske spillefilmer.  I den nye utgaven av Sapmifilm kan du nå leie samiske spillefilmer som Sameblod, Veiviseren og Kautokeino-opprøret.  I

Sapmifilm relansert Read More »

Stor suksess på Bibliotekmøtet på The Hub

23.-24. mars var Norgesfilm til stede med stand på Bibliotekmøtet 2022 for å promotere strømmetjenesten Filmoteket. Bibliotekmøtet ble avholdt på Clarion Hotel The Hub i Oslo sentrum og på Deichman Bjørvika.    Filmoteket på bibliotekmøtet   Bibliotekmøtet arrangeres annet hvert år og er den største bibliotekkonferansen som arrangeres i Norge. Over 125 bibliotek, som til

Stor suksess på Bibliotekmøtet på The Hub Read More »