Norsk-dansk filmformidlingssamarbeid

26.april var representanter fra det norske og danske filminstituttet på besøk i Kristiansand for å møte oss i Norgesfilm. Vi diskuterte spennende samarbeidsmuligheter innenfor digital filmformidling til barn og unge på tvers av landegrensene. 

I bildet ser vi medarbeidere fra Det danske filminstitut (DFI) , Norsk filminstitutt (NFI ) og Norgesfilm (NF) på toppen av Odderøya i Kristiansand. Fra venstre mot høyre: Martin Schantz Faurholt (DFI), Lisbeth Juhl Sibbesen (DFI), Jens Nielsen Gram (DFI), Tina Andersson (NF), Marianne Hjerpseth (NFI), Anders Koppang-Grønn (NF), Berit Andersen (NFI) og Helene Retzius (NF).

Målet for møtet var blant annet å se på muligheten for å utveksle innhold og læringsressurser mellom strømmetjenestene Filmrommet.no og Filmcentralen.dk, samt se på andre potensielle samarbeidsområder innenfor filmformidling til barn og unge i Norge og Danmark.  Noe av det som ble diskutert var oversettelse av DFIs Filmleksikon til norsk og mulighet for å bruke Norgesfilms pedagogiske avspiller på både Filmrommet og Filmcentralen.

Daglig leder i Norgesfilm, Anders Koppang-Grønn, forteller at Kristiansandsselskapet  i en årrekke har samarbeidet med både det danske og norske filminstituttet innenfor strømmetjenesteteknologi og filmformidling.

– Basert på den nye samarbeidsavtalen vår med NFI og dermed et enda tettere samarbeid fremover, er det naturlig å løfte blikket og sammen se på muligheter på tvers av landegrensene. Her ligger et spennende potensial til å utnytte hverandres erfaringer og kompetanse slik at vi kan formidle god film i en pedagogisk sammenheng overfor barn og unge på en enda bedre måte fremover.

Som Koppang-Grønn nevner har Norgesfilm inngått en ny samarbeidsavtale med NFI. De neste fire årene skal NFI og Norgesfilm samarbeide om filmformidling via strømmetjenesten Filmrommet.no, samt utvikling av en ny formidlingstjeneste for skolekinofilmer.

– Vi er svært fornøyde med møtet mellom det danske filminstituttet (DFI), oss og Norgesfilm, sier Marianne Hjerpseth, seksjonsleder for Medvirkning og Arena i NFI. – Vi har alle tre et felles mål om å styrke det pedagogiske formidlingsarbeidet rettet mot barn og unge. DFI har jobbet med dette lenge, og har en rekke gode læringsressurser og erfaringer vi kan høste av. Dette er både inspirerende og verdifullt i det videre arbeidet med å utvikle en helhetlig og god tjeneste for filmformidling i skolen som Norgesfilm nå jobber med.

Det Danske Filminstitut har i mange år formidlet film til skoler i hele Danmark via strømmetjenesten Filmcentralen.dk. Mer enn 3000 danske kort- og dokumentarfilmer, samt en rekke tilknyttede undervisningsmaterialer, er tilgjengelig for bruk blant grunnskoler og VGS, og tjenesten videreutvikles kontinuerlig.

Avdelingssjef i DFI, Jens Nielsen Gram, sier at DFI nå gleder seg til å utvide det norsk-danske filmformidlingssamarbeidet.- På Det Danske Filminstitut har vi i en lang årerække haft et gode samarbejde med Norgesfilm, nu glæder vi os til at udvide samarbejde og se på muligheder for at udvikle formidlingstiltagene og sætte de nordiske ligheder og forskelligheder i spil. Og vi ser frem til at dele indsigter og erfaring om børn og unge målgruppen.

 


 

Kontakt

Redaksjons- og markedssjef i Norgesfilm, Tina Andersson.

Tlf: +47 38 12 41 00
Mob: +47 95 02 11 64
E-post: tina[at]norgesfilm.no