Samarbeid med Norsk filminstitutt om filmformidling

Norgesfilm skal fremover samarbeide med Norsk filminstitutt om filmformidling til norske skoler. Samarbeidet vil gjøre det enda enklere å nå ut med gode filmer i skolen på en lovlig, pedagogisk og underholdende måte. 

Samarbeidsavtalen som er inngått omhandler videreutvikling av Norgesfilms filmtjeneste for skolene, Filmrommet.no. I tillegg skal vi sammen med Norsk filminstitutt utvikle en ny formidlingstjeneste for skolekinofilmer, og som på sikt skal erstatte Skolekino.no.

Daglig leder i Norgesfilm, Anders Koppang-Grønn, sier at NFIs initiativ til å satse på film som digitalt læringsverktøy betyr et stort løft for filmens posisjon i norsk skole. – Flere elever vil få sett gode norske og internasjonale filmer og på denne måten lære mer om filmspråket. Lærerne får også tilgang til mange nye og moderne læringsressurser med utgangspunkt i filmmediet, sier han.  

Norgesfilm har jobbet med digital filmformidling inn mot norske skoler i en årrekke. Vi setter stor pris på tilliten som Norsk filminstitutt har vist oss gjennom samarbeidet som nå er inngått. Norsk filminstitutts satsing på bruk av film i skolen er en anerkjennelse av at film er et viktig kunst- og kulturuttrykk for barn og unge, og som også kan bidra til god læring. 

I en pressemelding fra Norsk filminstitutt sier avdelingsdirektør for formidling og samfunn i NFI, Julie Ova, at NFI opplever å få en god, seriøs og langsiktig partner i Norgesfilm som har lang erfaring med å tilrettelegge film og filmpedagogisk materiell for skolene. 

I tillegg til samarbeidet med Norgesfilm har Norsk filminstitutt også inngått avtaler med Kulturtanken og Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) om utvikling av læringskilder og pedagogiske verktøy for film i skolen. 

Gå til nettsidene til Norsk filminstitutt for å lese hele pressemeldingen om nysatsingen på film i skolen.

 

Har du spørsmål om prosjektet? 

 

Kontakt redaksjons- og markedssjef i Norgesfilm, Tina Andersson.

Tlf: +47 38 12 41 00
Mob: +47 95 02 11 64
E-post: tina[at]norgesfilm.no