Saga 3.0 + Viddla

Saga 3.0 + Viddla = Sann filmglädje för låntagarna!

Tack vare samarbete med OLS kan nu alla bibliotek med Saga erbjuda strömmande film på ett nytt och smart sätt. Utan extra utveckling får låntagarna tillgång till favoritfilmerna direkt i bibliotekskatalogen. På samma enkla sätt som för e-böcker.

Efterfrågan på strömmande film har ökat explosionsartat på senare år och här har biblioteken en viktig roll att fylla. Hittills har utlåningen skett genom koppling till en extern webbplats, viddla.se men många bibliotek efterfrågar möjlighet att låna strömmande film direkt från bibliotekskatalogen.

Med Viddla för Saga 3.0 blir detta möjligt. Helt utan extra kostnad integreras filmbiblioteket i det existerande systemet och blir en naturlig del av det totala utbudet.

Det innebär många fördelar både för låntagare och medarbetare, som att:

  • Poster importeras till bibliotekssystemet och hittas via vanligt sök
  • Nya titlar uppdateras automatiskt i katalogen, inklusive beskrivning, ämnesord och trailers
  • Bibliotekets redaktörer kan skapa listor och skriva tips via Saga admin
  • Film och trailers spelas upp direkt från katalogposten
  • Film-lån syns på Mina sidor med info om när lånet går ut

Tack vare ett gemensamt utvecklat API innebär Viddla för Saga 3.0 vare sig utvecklingstid eller uppstartskostnader och biblioteket betalar enbart för varje lån.

”Det är roligt att kunna erbjuda våra Saga-användare en ännu bättre filmupplevelse via integrationen med Viddla”, säger Lars Ericsson, VD för Open Library Solutions som står bakom Saga-systemet.  ”Med Saga och Viddla är det verkligen enkelt att låna film.”

Kontakta oss

Picture of Anders Koppang-Grønn

Anders Koppang-Grønn

CEO, Norgesfilm AS
Tlf: +47 38 12 41 00
Mob: +47 91 56 03 49
E-post: anders[at]norgesfilm.no

Följ Viddla