Filmformidling

Film i skolen, rettigheter og strømming

Vår redaksjon er spesialister innenfor bruk av rettighetsklarert film i skolen. Vi hjelper deg med å formidle film til elever og studenter. Vi utarbeider skreddersydde undervisningsopplegg i tråd med gjeldende læreplaner og har lang erfaring med bruk av film i digitale læremidler. Norgesfilm jobber også med filmformidling rettet mot privatmarkedet, rettighetsklarering av film, kundesupport og rådgivningstjenester.

Vi leverer:

Rettighetsforvaltning:

Våre avtaler er i tråd med gjeldende lovverk på filmområdet og i henhold til organisasjoner som jobber med å forvalte ånsdverk tilknyttet film.

TONO_whiteBackground
Navigereing på iPad-skjerm.

Rådgivning

Våre filmkonsulenter hjelper deg og virksomheten din dersom du har behov for kompetanseheving på filmområdet, trenger redaksjonelle tjenester, bistand til kundesupport, hjelp med avregning og royaltyutbetaling eller operativ drift av din filmstrømmetjeneste.

Rettighetsklarering

Rettighetsklarering

Rettighetsklarering av film er et svært tidkrevende, komplisert og viktig arbeid. Vi forvalter rettighetene til over 600 nasjonale og internasjonale selskaper. La oss bruke nettverket og kunnskapen vår på å rettighetsklarere filmene du ønsker til dine nettsider og/eller læremidler.

Digitale-læremidler

Undervisningsopplegg

Film er et spennende verktøy i læring og som kan bidra til å utvikle elevenes forståelse for filmmediumet og gjøre dem til kritiske mediebrukere. Vi hjelper deg med å utvikle undervisningsopplegg med film til digitale læremidler og til bruk i opplæring generelt.

Trenger du en profesjonell partner i arbeidet ditt med filmformidling?

Vi står klare til å hjelpe deg videre!