Personvernerklæring Norgesfilm AS

1. Introduksjon

1.1 Norgesfilm AS (heretter Norgesfilm) behandler personopplysninger om deg, og derfor gjøres denne Personvernerklæringen tilgjengelig for deg. 

Det er svært viktig for oss at du alltid kan føle deg trygg på hvordan vi behandler dine personopplysninger. Norgesfilm sørger for at vi gjør alt vi kan for å beskytte dem, forhindre at uvedkommende får tilgang til dem, sørger for at de er riktige, at de kun benyttes iht. formålet og blir slettet når de ikke lenger trengs, kan brukes iht. formålet eller andre lovformål. Din personlige informasjon tilhører deg.


2. Dataansvarlig

2.1 Norgesfilm (adresse Film & TV Huset, Odderøya 42, 4610 Kristiansand), org.nr 884 374 022, er den dataansvarlige. Dette innebærer at vi er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger oppgitt i tilknytning til èn eller flere av filmstrømmetjenestene (VideoOnDemand/ VOD) Filmoteket, Filmrommet, Filmarkivet og andre filmstrømmetjenester og filmformidlingsløsninger som Norgesfilm er involvert i, samt selskapets hjemmeside.


3. Formål med og grunnlag for innsamling av personopplysninger

3.1 Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de(t) formål som er angitt her:

  1. For å levere tjenester som du har bestilt til deg og/ eller din virksomhet (kontaktdetaljer) og/eller deltakelse i spørreundersøkelse.
  2. For å kunne besvare eventuelle spørsmål, kommentarer eller innsigelser du måtte ha (kontaktdetaljer).
  3. For statistikkinnhenting og administrasjon av tjenestene våre. Informasjonen innhentes for at Norgesfilm skal få ytterligere informasjon om brukerne og for å spore deres generelle bruksmønstre på tjenestene for videreutvikling og forbedring. 

3.2 Vårt grunnlag for behandling er: Ditt samtykke. Når grunnlaget for behandlingen er slikt samtykke, har du til enhver tid rett til å tilbakekalle dette.

3.3 Vi lagrer informasjonen så lenge det er nødvendig for å tilby tjenesten(e) du har bestilt.


4. Kategorier og bruk av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger i to hovedkategorier: Personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon. 

Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger i følgende situasjoner:

  • Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra Norgesfilm om aktuelle tjenester, for eksempel månedlig tilsendt nyheter om filmstrømmetjenesten Filmrommet.no for skoler, bibliotek og andre offentlige virksomheter, og nyhetsbrev for bibliotekenes filmstrømmetjeneste Filmoteket. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn og e-postadresse, samt virksomhet dersom relevant. 
  • Hvis du retter en henvendelse til Norgesfilm, for eksempel som e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret.
  • Når du bestiller en tjeneste fra oss, eksempelvis enkeltvis leie av eller abonnement på filmstrømmetjenester, f.eks. navn, adresse, tlf.nr., e-post og IP-adresse. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne levere den bestilte tjenesten. Kortinformasjon og annen finansiell informasjon lagres aldri av Norgesfilm, men lagres av vår(e) underleverandør(er) av betalingsløsninger for at Norgesfilm skal kunne levere den bestilte tjenesten til deg og/ eller din virksomhet.
  • Når du besøker Norgesfilm sine filmstrømmetjenester. Norgesfilm knytter ikke denne informasjonen direkte til deg som bruker, men til å administrere, vedlikeholde og forbedre våre tjenester, samt til statistikk. Statistikken hjelper oss å få svar på eksempelvis antall som benytter våre tjenester, hvilke sider som er mest benyttet, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilket operativsystem og nettleser som benyttes. Dette gjør det mulig for oss å forbedre våre tjenester. 
  • Norgesfilm benytter «Cookies». Dette er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, holde deg innlogget etc.

5. Dine rettigheter

5.1 Dersom du har spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 9.

5.2 Du kan til enhver tid få innsyn i dine personopplysninger eller anmode oss om å få feil personopplysninger korrigert, supplert eller slettet ved å rette henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 9. Du kan også anmode oss om at behandlingen begrenses eller rette innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger.

5.3 Dersom du opplever grunnlag for og ønske om å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.


6. Overføring av personopplysninger

6.1 Overføring av personopplysninger til profesjonelle rådgivere eller tredjepartsleverandører for å kunne tilby deg og/ eller din virksomhet de bestilte tjenester, kan kun skje i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning.

6.2 Kun betrodde medarbeidere, representanter og leverandører med et arbeidsbetinget behov har, i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personopplysninger, og bare i det omfang som er nødvendig for å kunne levere bestilt(e) tjeneste(r) til oss eller handle på vegne av oss.

6.3 Vi forbeholder oss rett til å anvende eller formidle videre opplysninger i det omfang som er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, gjennomføre undersøkelser eller besvare dine henvendelser. 

6.4 Vi overfører dine personopplysninger til epostutsender MailChimp. Overføring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, herunder inngås databehandleravtaler med våre databehandlere, men slik at at personopplysninger bare behandles innenfor de angitte formål og slik at nødvendige sikkerhetshensyn er ivaretatt. 

6.5 Personopplysninger vi har innsamlet fra deg, kan bli overført til land utenfor EU/EØS. I så tilfelle vil Norgesfilm sikre at overføring enten skjer til land som Europakommisjonen har fastslått har et tilstrekkelig nivå av sikkerhet, eller slik at overføring er basert på Europakommisjonens standardbestemmelser.


7. Arkivering og sletting av informasjon

De personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.) bruker har oppgitt på en eller flere av Norgesfilms tjenester, herunder (men ikke begrenset til) personopplysninger knyttet til kjøp eller leie av film, lagres i Norgesfilms databaser. Disse databasene er lagret hos våre nordisk og globalt ledende driftsleverandører med høy kompetanse og erfaring innen datasikkerhet og personvern. 

Norgesfilm beholder opplysninger som påkrevet eller tillatt av gjeldende lover og forskrifter, blant annet for å innfri ønskene dine, i fakturerings- og arkiveringssammenheng og for å ivareta formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. 

Vel sletting av data som ikke lenger trengs, blir informasjon slettet fra våre databaser. 

Norgesfilm bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle inn generell bruksdata for våre tjenester. Disse data samler ikke inn personopplysninger, men mer teknisk informasjon som sluttbrukers operativsystem, nettleser, mobilversjon, tidspunkt, filmer og område. Dette er data som vi bruker for å forbedre våre tjenester og blir slettet etter 26 mnd.


8. Sikring av informasjon

Norgesfilm har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Dersom vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med e-postadresse) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Vi benytter anerkjente metoder og system for å beskytte all informasjon.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindrer at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi bruker alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter, og som har tilgang til opplysninger om deg, bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.


Kontaktopplysninger

Norgesfilm AS
Adresse: Film & TV Huset, Odderøyveien 53, 4610 Kristiansand
Org. nr.: 884 374 022
E-post: post@norgesfilm.no