Strømmetjenester

I april 2020 lanseres Filmoteket – bibliotekenes egen filmstrømmetjeneste! Her kan norske bibliotek endelig tilby alle sine brukere med nasjonalt lånekort et internasjonalt digitalt filmtilbud som en naturlig del av sine utlånstilbud.

Gå til en egen side med presentasjon av Filmoteket.

Filmarkivet.no er den første Video on Demand tjenesten vi utviklet. Gjennom tett samarbeid med Norsk filminstitutt (Nfi) og involvering fra flere offentlige aktører leverte vi det som den gang var verdens første nasjonale digitale filmarkiv. Lanseringsdato var 18.november 2004, etter et forutgående pilotprosjekt som påbegynte starten av år 2000. Som perspektiv – dette var fire år før The Facebook ble lansert – den gang som et internt nettverk for universitetstudenter. Og det var fem år før noen hadde hørt om YouTube. Vi var altså svært tidlig ute, og erfaringene og kontinuerlig opparbeidet kompetanse kommer alle våre kunder til gode.

Norgesfilm utvikler VOD-løsninger mot det private og offentlige næringsliv i Norden. Vi dekker bibliotek- og utdanningssektoren, mediehus, helsevesen, kulturbransjen og den profesjonelle filmindustrien. Noen har rene kommersielle målsettinger, andre opererer med kultur- og historieformidling som formål, atter andre med fokus på opplæring, utdanning og konkrete kompetansemål. Noen av løsningene tilbyr filmkatalog som kan deles, bearbeides og gjenbrukes av publikum, mens andre filmer er produsert av Hollywoods mest anerkjente studio og er strengt beskyttet mot nedlasting, kopiering og misbruk gjennom vår Digital Rights Management (DRM) teknologi for å ivareta sikkerhet og våre oppdragsgiveres interesser.

For at innhold skal være tilgjengelig hvor som helst og når som helst, utvikler vi apps og tilpasser VOD-løsningene for avspilling på alle mobile enheter (iOS, Android, Windows). Vi geotagger innhold for å kunne presentere det i kartbaserte grensesnitt, vi bygger og tilpasser avspillere (player) og vi integrerer betalingsløsninger og imøtekommer krav fra offentlig sektor knyttet til datautveksling og åpne standarder.

VOD-løsningene leverer vi både stand-alone og som helintegrerte tjenester i kundens egne løsninger. – Helt etter hva din virksomhet har behov for.