Rettighetsklarering

Rettighetsklarering av film for digital distribusjon er en tidkrevende prosess som krever kunnskap om markedsnormer og lovverk, samt inngående kjennskap til filmbransjen. Norgesfilm forvalter i dag rettighetsavtaler til ca 2600 filmer fra 400 store og små filmdistributører. Våre filmløsninger og rutiner knyttet til formater, distribusjon, sikkerhet og rapportering, er godkjent av de store Hollywood­studiene, av nordiske filmdistributører og norske filmskapere. Våre tjenester på rettighetsområdet bidrar til at kunder som ønsker hjelp til å bygge opp en digital filmkatalog, eller ønsker å bruke en film i et digitalt læremiddel, kan gjøre dette på en effektiv og lovlig måte.

Vi tilbyr:

  • Rettighetsklarering av filmer fra Norgesfilms katalog
  • Rettighetsklarering av nye filmer på bestilling fra kunde
  • Rettighetsklarering av klipp til bruk i digitale læremidler
  • Kortfilm, dokumentarfilm, spillefilm og historiske filmer
  • Rettighets- og økonomisystem som håndterer avregning og rapportering
  • Avspillerløsning
  • DigitalLab-tjenester for teknisk klargjøring av film
  • Rådgivningstjenester