Norgesfilms redaksjon

Norgesfilms redaksjon bistår kunder med redaksjonelle rådgivningstjenester knyttet til kuratering av film og digital filmformidling. I tillegg til lang fartstid innen digital distribusjon av film og bruk av film i digitale læremidler, har redaksjonsmedlemmene bakgrunn fra journalistikk, markedsføring og fra skoleverket.

Redaksjonelle tjenester:

  • Produksjon av tema- og aktualitetssaker
  • Utarbeidelse av pedagogiske opplegg og filmstudieark fra 1. trinn til videregående skole
  • Produksjon av filmopplegg til bruk i opplæring for kunder utenfor skolesektoren
  • Produksjon og utsendelse av nyhetsbrev
  • Markedsføring av strømmetjenester i sosiale medier
  • Generell markedsføring og utarbeidelse av materiell til promotering av kundens tjenester
  • Registrering og publisering av film
  • Rettighetsklarering og løpende dialog med rettighetshavere