Før en film eller et filmklipp kan gjøres tilgjengelig, må innholdet gjennom en teknisk klargjøring og kontrollprosedyre.

Dette gjennomføres i Norgesfilms DigitalLab

  • Automatisk og manuell import av alle filmer i alle format (selv eller via underleverandør)
  • Produksjon av digitale masterfiler
  • Produksjon av mezzanine- og streamingfiler
  • Transcoding til ulike format med hensiktsmessig komprimering
  • Kryptering i henhold til ulike DRM-krav
  • Subtitling: eksterne filer, innbrent tekst etc
  • Sync’ing av subtitles / audio / video
  • Testing, QC
  • Produksjon av klipp/ tidskoder
  • Enklere oppdrag innen filmproduksjon/ promotion

DigitalLab besitter en rekke ulike avspillingsenheter for testing og demo av filmer på stasjonære og mobile enheter. Dermed kan vi sikre teknologisk støtte for avspilling via portaler eller apps når som helst, hvor som helst og på hva som helst.

Norgesfilm er godkjent av to US Majors – altså to av Hollywoods aller fremste filmproduksjonsstudio. Godkjenning innebærer at vi oppfyller et komplekst og omfattende sett av svært strenge krav til hvordan forvalte deres filmkataloger teknisk så vel som prosedyremessig. Godkjenningen er et kvalitetsstempel vi er meget stolte av og som naturlig oppleves betryggende for våre kunder.

Vi benytter til enhver tid det ypperste av kodeverktøy og annen programvare for å møte krav som settes fra oss selv, kunder, innholdsleverandører, samarbeidspartnere og sluttkunder til kvalitet, tilgjengelighet og skalèring. Og dersom ikke tilstrekkelig gode verktøy er å oppdrive – ja, så utvikler vi dem selv!