Foto: Lucélia Ribeiro (cc-­by-­sa)

Foto: Lucélia Ribeiro (cc-­by-­sa)

Film som digitalt læremiddel

Norgesfilm har bred erfaring med pedagogisk tilrettelegging av film, både innholdsmessig og teknisk. Vi er stolte av å kunne tilby tillpassede filmløsninger til offentlige og private produsenter av digitale læremidler. Vi leverer primært filmløsninger til aktører som produserer digitale læremidler for skoleverket, i tillegg til kunder som bruker film i trosopplæringen, på arbeidsplassen og til andre undervisningsformål. Vår avspillerløsning for film er godkjent av de store Hollywood­studiene, av nordiske filmdistributører og norske filmskapere. Vi forvalter en stor og sammensatt katalog av rettighetsklarerte kvalitetsfilmer fra norsk­ og internasjonal filmarv. I tillegg tilbyr vi produksjon av undervisningsopplegg og rådgivning til redaktører og innholdsprodusenter. På denne måten kan kundene våre være trygge på at de får det utbyttet de ønsker ved å bruke film i sine digitale læremidler.

Digitale læremidler er mye brukt i grunn­ og videregående skole, gjerne som et supplement til den tradisjonelle læreboka, eller som selvstendige læreverk. Film­ og levende bilder er en kommunikasjonsform som elever og lærere er godt kjent med. Ved å bruke film i digitale læremidler kan læringsressursene tilpasses slik at læringsutbyttet av filmvisningen økes. Film har kunstneriske kvaliteter som kan åpne for nye veier for elevene å fange kompetanse­ og læringsmål. Kjennskap til kvalitetsfilmer kan videre styrke elevenes medieforståelse og evne til å lese filmspråk.

Fordeler ved å bruke film i digitale læremidler:

  • Et klipp fra en film kan fungere som en appetittvekker i starten av en undervisningstime
  • Kortfilmformatet egner seg godt i klasseromsundervisning
  • Elevene kan se en spillefilm hjemme, og jobbe med oppgaver når klassen er samlet
  • Dokumentarfilmer om historiske hendelser kan øve opp elevenes evne til kildekritikk
  • Interaktive oppgaver kan legges som “lag” på toppen av filmstrømmen for å øke elevenes engasjement og interesse når de skal jobbe med film