Norgesfilm gratulerer Internasjonalt Samisk Filminstitutt med vellykket lansering av Sapmifilm.com. Filmtjenesten er utviklet av Norgesfilm og er verdens første strømmetjeneste for samisk film.

Lansert på Indigenous Film Conference 2018 

Den rykende ferske strømmetjenesten Sapmifilm.com ble lansert 8.mars, under Indigenous Film Conference 2018 (Kautokeino, 7.- 9. mars). Konferansen arrangeres av Internasjonalt Samisk Filminstitutt, i samarbeid med Samisk Høgskole og Norsk filminstitutt, og samler filmskapere og bransjeaktører fra hele verden og som jobber med film i et urbefolkningsperspektiv.

Først i verden

Sapmifilm.com er den første VOD-tjenesten i verden som har spesialisert seg på samisk film. Gjennom den nye tjenesten tilbyr Internasjonalt Samisk Filminstitutt en unik samling samiske filmer.

I tillegg til å tilby den samiske befolkning en filmtjeneste på eget morsmål, med filmer fra samiske filmskapere, er en av målsetningene med tjenesten å styrke generell kunnskap om samisk kultur, språk og historie.

Ved lansering består filmkatalogen av kort-, dokumentar- og animasjonsfilmer produsert i den nordiske regionen. Filmtjenesten er tilgjengelig for både privatkunder og institusjoner i Norge, Sverige og Finland.
 

Globale ambisjoner

Internasjonalt Samisk Filminstitutt har store ambisjoner for Sapmifilm.com. Over tid er målet at tjenesten også skal inneholde filmer om andre urbefolkninger fra hele verden, og at den skal være tilgjengelig på et globalt nivå.

Gjennom flere år har Norgesfilm levert tjenester til, og samarbeidet nært med, de nasjonale filminstituttene i både Norge og i Danmark, samt øvrige kunder i Sverige og Finland. Leveransen av Sapmifilm.com bekrefter igjen at Norgesfilm er en foretrukken samarbeidspartner for et nordisk filminstitutt – denne gangen med et globalt nedslagsfelt.