Foto: Tomás Santiago-López, Creative Commons

Foto: Tomás Santiago-López / Creative Commons.

Norgesfilm har i samarbeid med oppdragsgiver PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) og underleverandør Toxus (NL) lagt ut kildekoden for Videokunstarkivet på GitHub. Nå kan alle med interesse og nødvendig kompetanse selv sette opp, tilpasse og bruke tjenesten for å få full kontroll på filmene sine.

OM PNEK

PNEK er et nettverk av norske organisasjoner som arbeider med produksjon og formidling av elektronisk og interdisiplinær kunst. Formålet er å være en samlende og koordinerende ressurs for nodene og produksjonsmiljøene hva gjelder produksjon og formidling av det som i vid forstand kan kalles mediakunst i Norge.

Kulturrådets prosjekttildeling

Videokunst fra tidlig 60-tallet og fremover er lagret i kjeller og på loft, og mange av tapene er i svært dårlig forfatning. Det har ikke eksistert et nasjonalt system for å sikre denne kunstarven for ettertiden.

Etter forutgående konkurranse tildelte Kulturrådet høsten 2011 PNEK ansvaret for å «utvikle en konkret organisasjons- og driftsmodell for et landsdekkende arkiv og kompetansesenter og -nettverk for videokunst. Modellen skal ta utgangspunkt i etablerte kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt». Pilotprosjektet skulle gå over 3 år og Norgesfilm ble valgt som teknisk samarbeidspartner. Tidlig ble det identifisert et stort behov for en meget solid DAM løsning (Digital Asset Management) for å kunne bygge et arkiv som tilfredsstiller de høyeste kravene til både akademiske, tekniske og kunstfaglige standarder. I prosjektbeskrivelsen fra 2011 var man tydelige på at verktøyet skulle baseres på åpen kildekode, hvilket også sammenfaller med Stortingets forutsetninger for arkivutvikling og -system.

Archive Tool

Archive ToolDAM løsningen som Norgesfilm sammen med Toxus har utviklet på oppdrag fra PNEK har fått navnet «Archive Tool». Den generelle hovedfunksjonen for databasen – å kunne registrere og søke i kunstnere/ kunstverk sammen med metadata – er selvsagt det viktigste. For PNEKs bruk finnes det imidlertid andre nyttige funksjoner innebygget, blant annet at store masterfiler automatisk transcodes til de visnings-/ distribusjonsformater man til enhver tid måtte trenge. Metadata (og eventuelt innhold) kan etter ønske eksporteres/ importeres sømløst til andre løsninger, f.eks Norvegiana eller andre innholds-aggregatorer. Videre blir enhver endring i databasen logget (Wikipedia-style) slik at man kan spore feilkilder (og evt reversere disse) ved behov, og grensesnittet er designet iht spesifikke krav og retningslinjer. PNEK har gjort et bevisst valg om at Videokunstarkivet pr idag ikke er en åpen portal for publikum flest – man trenger en login og passord for å få tilgang til innholdet i databasen.

Archive tool har vakt stor interesse også utenlands. Løsningen må kunne sies å være verdensledende hva gjelder funksjonalitet og fleksibilitet innen transcoding, lagring og avansert distribusjon av store videofiler.

Tilgang kildekode og dokumentasjon

Kildekode og dokumentasjon på GitHub
Tilgang: send e-post til Prosjektleder Per Platou, pepe@pobox.com
Repository navn: VKA_ArchiveTool
Repository: https://github.com/Norgesfilm/VKA_ArchiveTool

Lenker:

Sluttrapport videokunstarkivet
«Archiving for the future» på Island