Fra venstre, daglig leder i Norgesfilm Anders Koppang-Grønn, ordfører i Kristiansand Harald Furre og Miljøfyrtårnansvarlig i bedriften, Mairi Macdonald.

Torsdag 14.desember mottok Norgesfilm AS endelig beviset på at bedriften er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Daglig leder i Norgesfilm, Anders Koppang-Grønn og Miljøfyrtårn-ansvarlig i Norgesfilm, Mairi Macdonald, var til stede på Grønt Senter i Kristiansand da ordfører i Kristiansand, Harald Furre, overrakte det endelig beviset på at Norgesfilm går foran og tar miljøansvar.

Norgesfilm ønsker med denne sertifiseringen å redusere det miljømessige fotavtrykket gjennom hvordan vi driver vår virksomhet i det daglige. I tillegg ønsker Norgesfilm å øke fokus på miljøvennlige alternativer for både medarbeidere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere, samt å styrke konkurransekraften

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat, og den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU gjennom det internasjonale navnet Eco Lighthouse (ELH). Anerkjennelsen er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på lik linje med internasjonale merkeordninger (ISO og EMAS).

– Dette betyr at vi som sertifisert miljøfyrtårn får en gyldig inngangsbillett til det europeiske markedet – og ikke minst blir det lettere å dokumentere miljøansvaret vårt i møte med våre nasjonale og internasjonale kunder, sier daglig leder i Norgesfilm, Anders Koppang-Grønn.