20. oktober holdt Mairi Macdonald foredrag for nærmere 30 medielærere fra Aust- og Vest-Agder ved Tangen videregående skole. Lærerne fikk informasjon om filmtjenesten Filmrommet, og hvorfor film gjerne bør brukes mer – og ikke mindre – i undervisningen.

Fagseminar for medielærere

Lærerne var samlet til et eget fagseminar som ble holdt samme dag som Sørlandsk Lærerstevne, en etterutdanningsdag for ansatte i skoler og barnehager i Agder. Norgesfilm, og Mairi Macdonald, har god erfaring med å bruke film som digitalt læremiddel gjennom arbeidet med blant annet Norges største filmtjeneste for skoler og bibliotek, Filmrommet.no.

Film i mediefagene

Macdonald presenterte filmtjenesten som inneholder over 2200 filmer og blir brukt av nærmere 600 skoler og bibliotek over hele landet. Hun snakket også om hvordan film kan lett få en verdi utover det underholdningsmessige, da film er en av de viktigste og mest populære kulturbærerne vi har. Mange av skolens læreplanmål kan dekkes inn ved hjelp av film i stedet for fagboklesning for eksempel. Svært mange av filmene på Filmrommet har undervisningsopplegg som følger med. I disse finner man alltid forslag til relevante læreplanmål og oppgaver til for eksempel mediefagene.

Filmliste

Det ble laget en egen filmliste på Filmrommet i anledning seminaret. Denne ble godt mottatt av lærerne som deltok. Filmlisten tar utgangspunkt i filmer som dreier seg om kommunikasjon, journalistikk, markedsføring, reklame og ikke minst film- og filmkunnskap.