16. august holdt Tina Andersson Jensen foredrag for ca 60 lektorstudenter ved Universitetet i Agder. Jensen er innholdsansvarlig i Norgesfilm og filmansvarlig i NDLA. Studentene ble presentert for NDLA film og de fikk en innføring i hvordan de kan bruke dokumentarfilmer som «Ungdommens råskap» i undervisningen.

NDLA film

UiA ønsket å ramme inn visning av dokumentarfilmen «Ungdommens råskap» fra noen som kjenner både filmen, det filmatiske og NDLA film. Norgesfilm har lang erfaring med bruk av film i digitale læremidler og som pedagogisk ressurs i klasserommet, blant annet gjennom arbeidet med å bygge opp NDLA film sammen med NDLA (Nasjonal digital læringsarena). NDLA film tilbyr elever og lærere i videregående opplæring ca 250 filmer fra norsk og internasjonal filmarv. I tillegg til å tilby filmer og klipp fra filmer, har NDLA utarbeidet fagstoff, oppgaver og læringsstier med utgangspunkt i filmene. Alt innhold på NDLA er knyttet opp til kompetansemål i de ulike fags læreplaner.

Film i klasserommet

Lektorstudentene ved UiA retter seg inn mot både videregående og ungdomstrinnet. Studentene skal ut i en seks uker lang praksisperiode på ungdomstrinnet i høst, der de har ansvar for all undervisningsplanlegging. Ingvild Ruhaven, fra avdelingen for lærerutdanning ved UiA, sier at hun selv ikke var klar over at NDLA film hadde utviklet en så stor base av både filmer og klipp. – Det er jo ikke alltid mulig å vise en hel film, så det er bra å ha tilgang på relevante klipp. Flott når alt ligger fritt tilgjengelig for bruk i klasserommet, sier Ruhaven.

Ungdommens råskap

Margreth Olins observerende dokumentarfilm «Ungdommens råskap» (2004) er en film som kan bidra til innblikk i ungdomskultur, oppvekst og møter mellom ulike mennesker. Filmen skildrer en skolehverdag der lærere og elever til tider har store problemer med å forstå hverandre.

Fra filmomtalen:

Det fortelles så mange løgner om det å være menneske. Flest løgner fortelles om ungdommen. Med en gang vi er voksne kommer savnet, vi lengter tilbake. Og språket har vi mistet, for ungdommen har sitt eget språk. Vi tør ikke gå for å se etter dem, spørre hvem de er, hvor de er på vei. Våren tilhører ikke lenger oss. Derfor lyver vi om hvem de er.

Filmen følger elever ved 10. trinnet på Hauketo Ungdomsskole utenfor Oslo de siste månedene før eksamen.

Det er et nytt Norge. Et nytt Europa. Klasserommet er det egentlige FN. Alle verdensreligionene er representert. Ulike kulturer, språkdrakter, karakterer, ulike sympatier møtes hver dag og bygger seg hver sin fremtid. Det er den siste våren de har sammen. Snart er det eksamen og verden er åpen, men ulik.

Det er en mulighetens tid, når barn fra hele verden kommer sammen og er hverandres bestevenner og kjærester fra de er små. Er dette muligheter samfunnet ser og ivaretar? Hvilke visjoner har vi for fremtidens skole – og for det enkelte barnet?

En observerende dogumentar. Et nakent og usminket møte med norske skoleelevers hverdag. Lars von Triers regler forsterker effekten. Filmen er et 80-minutters utvalg fra 120 timer råmateriale.

(Speranza Rettigheter ANS)

Lenker:

Ungdommens råskap på NDLA film

Filmstudieark til Ungdommens råskap

NDLA film på Facebook