Fra høyre mot venstre i bildet: Sindre Guldvog (Norsk filminstitutt), Kristin Ørnen Johnsen (Leder, Familie- og kulturkomiteen, Høyre), Hege Haukaland Liadal (Stortingsrepresentant, Ap) og Torbjørn Urfjell (Direktør, Virke Produsentforeningen). Moderator var Aslak Bonde.

Et EU-direktiv fra 2016 (AMT-direktivet) åpner for at europeiske land kan pålegge strømmetjenester å bidra til finansieringen av produksjon av nye filmer og tv-serier. Flere land har innført dette, mens det i Norge foreløpig ikke finnes avgift på strømming av film, slik det har vært på salg av DVDer og Blu-ray.

Hvorfor og hvordan skal strømmetjenester betale for norsk innhold?

I dag er det vanlig å konsumere film og TV-serier fra ulike nettbaserte strømmetjenester. I motsetning til tidligere, da filmene ble solgt som DVD eller Blu-ray, er ikke strømming av film avgiftsbelagt. Mens salg av fysiske formater i flere år bidro til at betydelige pengesummer gikk tilbake til filmbransjen, er det i dag ingen slik pengestrøm som kan bidra til å styrke den norske filmbransjen. Utfordringene er likedan internasjonalt, og flere land i Europa har pålagt strømmetjenestene avgift på inntektene de får fra strømming av film. Formålet er at noe av disse inntektene kan gå tilbake til produksjonsleddet. I Norge er slike tiltak enda ikke gjennomført, selv om både filmbransjen og politikere ønsker å sette dette ut i live og på tross av grundige undersøkelser og rapporter som er gjennomført.

Kristin Ørnen Johnsen, leder i Familie- og kulturkomiteen (H), lovet et seminar for å diskutere disse spørsmålene nærmere.

Tre føringer i AMT-direktivet (EU-direktiv for audiovisuelle tjenester)

  • Nasjonalt innhold skal fremheves
  • De som tjener penger på salg av film skal investere i produksjon
  • Avgift på strømming

Lenker